1. Xây dựng các mô hình trong chương trình mất bao lâu?

Tùy theo mức độ mô mình của từng cấp học mà thời gian lắp đặt mô hình khác nhau. Thời gian từ 1-1,5 tháng cho lắp đặt và hướng dẫn tập huấn cho nhóm thành viên nguồn CLB.

2. Làm thế nào để mở rộng số lượng học sinh tham gia vào STEM-Vinaponics?

+ Bổ sung các hoạt động mở rộng và tiến hành tạo thêm nhóm nghiên cứu dự án nâng cao.
+ Tạo các buổi chia sẻ kỹ năng mềm, xem các nội dung số…tiến hành song song với mô hình Vinaponics.

3. Chi phí vận hành STEM-Vinaponics có từ những nguồn nào?

+ Số tiền thu được khi bán nông sản sạch từ mô hình Aquaponics.
+ Vận động từ hội phụ huynh khi nhìn thấy thành quả từ kiến thức, kỹ năng, các bài báo cáo, các hình ảnh, video quá trình hoạt động.
+ Nguồn quỹ tài trợ từ các doanh nghiệp, trường ĐH…
+ Tiến hành tham gia các cuộc thi tầm cỡ địa phương, quốc gia để quảng bá và nhận sự tài trợ từ mạnh thường quân hoặc cơ quan nhà nước.
+ Tiến hành đón các đoàn thực tập sinh, các sinh viên tình nguyện, tổ chức các hội thảo, sự kiện điển hình cho cách học mới, môi trường mới.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *