1. Giới thiệu công ty

Vinaponics là thương hiệu chính thức thuộc Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến Việt Sin (Vsionglobal) – Nhà tiên phong mang lại các giải pháp toàn diện trong việc dạy và học tương tác. Có thể nói, Vinaponics là một trong những tên tuổi đi đầu về cung cấp mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho các đối tượng là học sinh, giáo viên ở tất cả bậc học (Mẫu giáo, Tiểu học, Phổ thông Trung học) và những hộ gia đình.

Đây là mô hình đem đến các giải pháp về tái sử dụng nguồn nước, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời tạo ra điện để vận hành các hệ thống và  cung cấp nguồn thực phẩm sạch bằng cách áp dụng những phương pháp tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, mô hình này còn được ứng dụng rộng rãi trên các giảng đường để giúp học sinh và giáo viên tiếp cận với phương thức dạy học đảo ngược, dạy học theo chủ đề, tích hợp liên môn cùng phương pháp giáo dục STEM giúp các em có cơ hội ứng dụng khoa học vào đời sống thông qua việc trải nghiệm học tập với mô hình STEM Vinaponics.

2. Đối tác chiến lược

doi-tac-giao-duc

doi-tac-ict