Rất hữu ích!
11 Tháng Năm, 2017

Một giải pháp thật hữu ích và có tính thực tiễn cao. HS không những được học những kiến thức trong sách vở mà còn được trải nghiệm thông qua các hoạt động ươm trồng, chăm sóc và thu hoạch rau.