Mô hình trạm thời tiết là hệ thống giúp cung cấp các thông số thời tiết về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, hướng gió, tốc độ gió và lượng mưa giúp chúng ta đưa ra những giải pháp phù hợp trong việc điều chỉnh các thông số môi trường bên trong nhà kính và có kế hoạch chuẩn bị, ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường.

Dự báo thời tiết là một ngành ứng dụng của khoa học và công nghệ để tiên đoán trạng thái và vị trí của bầu khí quyển trong tương lai gần. Công tác dự báo thời tiết được thực hiện bằng cách thu thập số liệu về trạng thái hiện tại của bầu khí quyển và áp dụng những hiểu biết khoa học về các quá trình của khí quyển để tiên đoán sự tiến triển của khí quyển.

Mô hình dự báo thời tiết hệ thống giúp cung cấp các thông số thời tiết về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, hướng gió, tốc độ gió và lượng mưa giúp Giám đốc dự án đưa ra những giải pháp phù hợp trong việc điều chỉnh các thông số môi trường bên trong nhà kính. Nếu có hiện tượng nhiệt độ hay bất kỳ thông số nào cao hay thấp vượt ngưỡng đã thiết lập thì thiết bị sẽ báo động để nhà kính Vinaponics có biện pháp điều chỉnh vi khí hậu bên trong nhà kính. Học sinh ghi nhận các hiện tượng thời tiết diễn ra trong tuần và tìm ra quy luật xuất hiện thông qua các thông số yếu tố thời tiết bằng thiết bị quan trắc khí tượng.

Hệ thống trạm thời tiết gồm những gì?

 • Lều khí tượng
 • Trạm đo Weather station có chức năng đo gió, đo mưa, nhiệt độ, áp suất và độ ẩm
 • Thiết bị Inteli weather hiển thị và ghi nhận lịch sử đo thông số thời tiết, báo động nếu có thời tiết có hiện tượng vượt ngưỡng an toàn, xem lại các giá trị Min, Max, lịch sử bằng phần mềm Smart weather.
 • Thiết bị Labdisc Enviro giúp đo và ghi nhận dữ liệu để phân tích biểu đồ thông số thời tiết. Labdisc là thiết bị đo lường nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí và có thể thu thập được tất các các thông số này trên 1 đơn vị thời gian. Quá trình ghi nhận diễn ra hàng ngày và tốc độ lấy mẫu lớn cho thấy sự chính xác và được biểu thị dưới dạng biểu đồ thông qua phần mềm Globilab.

 

Mô hình trạm thời tiết

Nguyên lý hoạt động

 • Lều khí tượng phải được đặt ở nơi trống không có công trình xây dựng cản, không gần đường lộ, không gần ao hồ, không có bóng râm của cây… để các yếu tố bên ngoài không tác động lên thiết bị đo. Thiết bị đo cũng cần đo hướng đặt để đo hướng gió cho chính xác.
 • Các thông số ghi nhận được cần kết hợp cùng quan sát mây và gió thực tế để cho ra kết luận tình hình thời tiết cụ thể, việc phân tích bằng máy móc chỉ theo các mẫu phương trình tiêu chuẩn chứ chưa tính tới điều kiện tình huống thực tế.
 • Hệ thống sử dụng Labdisc Enviro – Thiết bị ghi nhận các số liệu liên tục và mã hóa thông qua phần mềm GlobiLab bằng các biểu đồ đường, cột cho thấy sự tương quan và thay đổi nhiệt độ của thời tiết tại trường… trong khoảng thời gian nhất định.

 

Mở rộng

 • Hằng ngày, 1 học sinh sẽ ghi chép các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng (trong, ngoài nhà kính), hướng gió, tốc độ gió, lượng mưa, độ bay hơi (ngoài nhà kính) vào biểu mẫu đã thiết kế sẵn. Khi có hiện tượng thời tiết bất thường như mưa, gió to, bão cần ghi chú lại khoảng thời gian đã xảy ra hiện tưởng đó để đối chiếu với biểu độ thời tiết (phân tích vào cuối mỗi tuần) nhằm rút ra nhận xét về biểu đồ thời tiết đặc trưng.
 • Kết hợp với thông tin thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn nhằm đưa ra khuyến cáo về thời tiết trong ngày để cung cấp thông tin về thời tiết cho Quản lí nhà kính Vinaponics.
 • Phân tích biểu đồ thời tiết và nhận xét sự thay đổi thời tiết tại địa phương.
 • Xây dựng 1 bản tin dự báo thời tiết sau khoảng thời gian thu thập số liệu (tháng, quý).