Những học sinh ở lứa tuổi Trung học sẽ được trải nghiệm 4 mô hình nhỏ của Vinaponics đó là:

  • Hệ thống nuôi cá – trồng cây
  • Hệ thống xử lý nước
  • Hệ thống dự báo thời tiết
  • Hệ thống tiết kiệm năng lượng và năng lượng sạch

Lợi ích

Học sinh sẽ được trải nghiệm toàn bộ quá trình chăm sóc cây và thu hoạch sản phẩm do chính mình tạo ra.

Cơ hội phát triển các năng lực về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toàn học qua phương pháp học tập STEM tích hợp trong Vinaponics.

Phát huy những kỹ năng và giá trị nền tảng cho sự phát triển của học sinh sau này.

Thành thạo trong việc sử dụng những thông số thời tiết để nắm bắt và dự báo được tình hình thời tiết diễn ra hằng ngày.

Đem đến cho các em niềm đam mê với việc nghiên cứu khoa học tại trường.

Tiếp cận với các kỹ thuật nuôi trồng công nghệ cao của thế giới hiện nay.

Giúp học sinh dần dần định hướng nghề nghiệp cho mình thông qua quá trình tham gia vào các hoạt động của dự án.